Софтуерно управляема система за катерачни стени с интерактивни Led Pixel диоди.  Чрез интегрирането на такава система се повишава многократно игровата стойност на стените за катерене.  Вече катеренето е възможно чрез управление на цветове, степен на трудност, време за маршрут и др. Първите подобни стени ( 12 бр ) бяха инсталирани в PLAY PARK  Румъния.