OPTI-34

Приложение - кутията е специално проектирана за мрежи за пренос на данни по оптични магистрали. Кутията е с две отделения, първото е предназначено за монтаж на сплайс касета и разклонявяне на оптиката, а второто отделение е за монтаж на медия конвертор и суич/рутер дистрибутори или маршерутизатори.

Размери -115” (H) x 320” (W) x 330” (D) със секретен болт
Материал - желязна ламарина
Характеристика - стандартен цвят сив микс, прахово боядисване